Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KBUkraińska wersja językowa Biuro KB

Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – jest to oficjalny dokument potwierdzający  zgodność  z zasadami bezpieczeństwa pożarowego Federacji Rosyjskiej. Dokument jest wydawany na podstawie przeprowadzonych badań (prób ogniowych), które mają na celu wykazać zgodność badanego przedmiotu z normami zawartymi w regulaminie technicznym  bezpieczeństwa pożarowego FR.

Do wykonania badań i wystawienia Certyfikatu bezpieczeństwa pożarowego ma prawo tylko jednostka certyfikująca  posiadające stosowne akredytacje.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego Federacji Rosyjskiej zostały przyjęte następujące formy oceny zgodności:

1. Obowiązkowa

Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego

Deklaracja Bezpieczeństwa Pożarowego

2. Dobrowolna

Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego

Wykaz produkcji podlegającej obowiązkowej Certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zamieszczony został w rozporządzeniu nr 241 z dnia 17.03.2009r (uaktualnienie z 17.03.2010r.

nr 140). Rozporządzenie obowiązuje od dnia 01.05.2009r. Dla produktów zamieszczonych w/w rozporządzeniu Certyfikat zgodności (Certyfikat przeciwpożarowy) wystawiany w oparciu o wymogi regulaminu technicznego w zakresie  bezpieczeństwa pożarowego FR jest dokumentem obowiązkowo wymaganym przy kontroli celnej  przez rosyjskie służby celne.

 

W sprawie uzyskania dokumentu zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów.

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


НАШИ ПАРТНЁРЫ

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

© by KORNET 2012