Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KBUkraińska wersja językowa Biuro KB

Certyfikat zgodności Ukrainy UKRSEPRO

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI UKRAINY UKRSEPROCERTYFIKAT ZGODNOŚCI UKRAINY UKRSEPRO -  to oficjalny dokument potwierdzający zgodność z obowiązującymi standardami w zakresie  jakości i bezpieczeństwa produkcji  na terytorium Ukrainy.
Certyfikat Ukrsepro obowiązkowo jest wystawiany dla produkcji wpisanej w aktualny  wykaz produkcji sporządzony przez - Państwowy Komitet Ukrainy ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji - DERŹSTANDART ( analog Rosstandart FR). Wystawienie Certyfikatu Ukrsepro  poprzedzone jest  obowiązkowymi badaniami w akredytowanym laboratorium na zgodność z obowiązującymi normami w systemie Ukrsepro. Certyfikat jest wystawiany przez akredytowany organ w systemie Ukrsepro na okres od 1 roku do 5 lat. Certyfikat w formie obowiązkowej jest jednym z podstawowych dokumentów wymaganych przy wwozie na terytorium Ukrainy.
Certyfikat wystawia się również w formie dobrowolnej na produkcję, która nie została ujęta w wykazie sporządzonym przez Państwowy Komitet Ukrainy ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji .  Certyfikat Ukrsepro w formie dobrowolnej wystawia się na wyraźną  prośbę zamawiającego. Procedura Certyfikacji Ukrsepro w formie dobrowolnej przebiega dokładnie według tych samych prawideł jak forma obowiązkowa.
Od 01.01.2012r. urządzenia niskonapięciowe  zostały przeniesione pod obowiązek deklarowania. Na ten rodzaj produkcji jest wystawiany nowy dokument, którym jest  Deklaracja Zgodności na podstawie regulaminu.


W sprawie uzyskania dokumentu zapraszamy do kontaktu  w celu omówienia szczegółów.

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


НАШИ ПАРТНЁРЫ

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

© by KORNET 2012