Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KBUkraińska wersja językowa Biuro KB

Certyfikat zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NA PODSTAWIE REGULAMINU TECHNICZNEGO FR CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NA PODSTAWIE REGULAMINU TECHNICZNEGO FR – to oficjalny dokument potwierdzający zgodność produkcji z obowiązującymi regulaminami technicznymi Federacji Rosyjskiej w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa. Do wystawienia dokumentu upoważnione są tylko akredytowane jednostki. Dokument jest wydawany na okres 5 lat. Wydanie dokumentu poprzedzają obowiązkowe badania w akredytowanym laboratorium na zgodność  z regulaminem technicznym. Uzyskanie pozytywnych wyników z badań upoważnia organ certyfikujący do wystawienia certyfikatu.
Certyfikat Zgodności na podstawie regulaminów technicznych wystawia się tylko w formie obowiązkowej certyfikacji. Dokument jest wystawiany od września 2010r. Każdy wystawiony certyfikat na podstawie regulaminów technicznych obowiązkowo wpisuje się do federalnego rejestru certyfikatów. Federalny Rejestr Certyfikatów (link) http://gost.ru/wps/portal/pages.erss
W chwili obecnej obowiązują między innymi niżej wymienione regulaminy:
1. "Regulamin Techniczny o bezpieczeństwie maszyn i wyposażenia"
2. "Regulamin Techniczny na mleko i produkty mleczne"
3. "Regulamin Techniczny bezpieczeństwa pożarowego"
4. "Regulamin Techniczny o bezpieczeństwie obiektów transportu morskiego"
5. "Regulamin Techniczny o  bezpieczeństwie infrastruktury transportu kolejowego"
6. "Regulamin Techniczny o  bezpieczeństwie urządzeń, pracujących na paliwie gazowym"

Nie sposób wypisać wszystkie obowiązujące regulaminy techniczne gdyż są one na bieżąco opracowywane, to też niejednokrotnie powoduje duże zakłopotanie wśród firm eksportujących swoje produkty na terytorium FR, które są zmuszane do zmiany certyfikatów.

W sprawie uzyskania certyfikatu oraz  informacji czy produkcja podlega pod regulamin techniczny zapraszamy do kontaktu  w celu omówienia szczegółów.

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


НАШИ ПАРТНЁРЫ

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

© by KORNET 2012