Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KBUkraińska wersja językowa Biuro KB

Certyfikat zgodności Unii Celnej

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI UNII CELNEJCERTYFIKAT ZGODNOŚCI UNII CELNEJ –  to oficjalny dokument  potwierdzający jakość produkcji z zatwierdzonymi  standardami  na terytorium Unii Celnej. Certyfikat Zgodności Unii Celnej może zostać wystawiony tylko dla produkcji zawartej w dokumencie- "Jedyny wykaz produkcji podlegającej certyfikacji w Unii Celnej". Obowiązujący wykaz  zatwierdzono w dniu 07.04.2011r.  Decyzją Komisji Unii Celnej  Nr: 620. Wzór Certyfikatu  Zgodności Unii Celnej posiada jednakową formę dla wszystkich państw członkowskich Unii Celnej. Wzór dokumentu zatwierdzono Decyzją  Komisji Unii Celnej Nr 563 z dnia 02.03.2011r. Certyfikat Zgodności Unii Celnej  jest obowiązkowo wymagany do wwozu na obszar celny Unii Celnej przez służby celne każdego z państw członkowskich.
Certyfikat obowiązkowo zostaje wpisany do Federalnego Rejestru Certyfikatów - http://www.gost.ru/wps/portal/pages.erss-ts-ru
Komisja Unii Celnej Decyzją Nr 527 z 28.01.2011r. po raz pierwszy  zatwierdziła rejestr akredytowanych laboratoriów oraz organów  upoważnionych do przeprowadzenia badań i wydawania Certyfikatu Zgodności Unii Celnej.
Obecnie trwają prace mające na celu zamianę "Jedynego wykazu produkcji podlegającej certyfikacji w Unii Celnej" na "Regulamin Techniczny Unii Celnej".  Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Komisji  Unii Celnej  pierwsze regulaminy techniczne wejdą w życie w lipcu 2012r. a tym samym  "Jedyny wykaz produkcji podlegającej certyfikacji w Unii Celnej" przestanie obowiązywać  dla części produkcji wpisanej w "Regulamin Techniczny  Unii Celnej" .
Certyfikat Zgodności Unii Celnej (Сертификат Таможенного Cоюза) wydawany jest na maksymalny okres 5 lat.

W sprawie uzyskania dokumentu zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów.

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


НАШИ ПАРТНЁРЫ

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

© by KORNET 2012