Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KBUkraińska wersja językowa Biuro KB

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI EX W SYSTEMIE GOST R DLA PRZESTRZNI ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI EX W SYSTEMIE GOST R DLA PRZESTRZNI ZAGROŻONYCH WYBUCHEMCERTYFIKAT ZGODNOŚCI EX W SYSTEMIE GOST R DLA PRZESTRZNI ZAGROŻONYCH WYBUCHEM -  jest to oficjalny dokument Federacji Rosyjskiej potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa  stawianymi dla urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Certyfikat Zgodności EX jest dokumentem obowiązkowym wymaganym dla  urządzeń przeznaczonych do prac w środowisku zagrożenia wybuchem, które posiadają własne źródło zapłonu między innymi: możliwość wyładowań elektrycznych, elektryczność statyczna, wyższe temperatury.  W szczególności są to urządzenia oraz systemy ochrony zabezpieczające prace w strefach zagrożonych wybuchem. Strefy wybuchowe to przestrzenie, w których występują mieszaniny gazów, par, pyłów z powietrzem(tlenem) w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Strefy wybuchowe występują najczęściej w : zakładach chemicznych, rafineriach, kopalniach, zakładach przetwórstwa drewna, elektrowniach, cementowniach.

W Federacji Rosyjskiej dla urządzeń wykorzystywanych do prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem obowiązują następujące standardy: GOST 22782, GOST R 51330, GOST R 52350 i GOST R MEK 60079. Powyższe standardy określają  klasyfikację, wymagania konstrukcyjne urządzenia oraz metody badań i znakowanie.  Klasyfikacji urządzeń dokonuje się pod kątem:

- Ochrony przed zapłonem

- Grupy wybuchowości

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI EX W SYSTEMIE GOST R DLA PRZESTRZNI ZAGROŻONYCH WYBUCHEM - załącznik- Klasy temperaturowej

W chwili obecnej dokumentami regulującymi procedurę przeprowadzania obowiązkowej certyfikacji  w Systemie GOST R w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego są: „ Przepisy certyfikacji dla urządzeń pracujących w środowisku zagrożenia wybuchem”. Należy mieć na uwadze, że w związku z przeprowadzanymi reformami Systemu Certyfikacji FR  spowodowanymi powstaniem Unii Celnej  w najbliższym czasie jest planowana zmiana przepisów. System GOST R w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego zostanie zastąpiony Regulaminem Technicznym Unii Celnej. W związku z tym zmianie ma ulec dotychczas obowiązujący wzór certyfikatu.  Nowy rodzaj dokumentu określony zostanie  przez  przepisy Komisji  Unii Celnej i będzie obowiązywał na całym obszarze Unii Celnej.

 

W sprawie uzyskania dokumentu prosimy o kontakt telefoniczny w celu omówienia szczegółów.

 

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


НАШИ ПАРТНЁРЫ

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

© by KORNET 2012