Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KBUkraińska wersja językowa Biuro KB

Świadectwo wzorcowania ( Certyfikat Metrologii)

 

Certyfikat metrologiiŚwiadectwo wzorcowania ( Certyfikat Metrologii)- jest oficjalnym dokumentem poświadczającym, że urządzenie pomiarowe ( na podstawie wzoru) spełnia określone wymagania standardów i zostało zatwierdzone do użytku na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Kontrolę oraz nadzór miar na terytorium FR reguluje ustawa  “O Jednolitych Pomiarach” №4871-1 z dnia 23.04.1993.

Do przeprowadzenia odpowiednich badań oraz wystawienia Świadectwa wzorcowania jest upoważnione tylko laboratorium oraz organ posiadający stosowne akredytacje nadane przez  ROSSTANDART- Federalna Agencja Regulacji Technicznych i Metrologii. Zatwierdzony wzór urządzenia pomiarowego zostaje  zarejestrowany w Państwowym Rejestrze Urządzeń Pomiarowych, który nadzoruje Federalna Agencja Regulacji Technicznych i Metrologii.

W przypadku urządzeń pomiarowych  uzyskanie Świadectwa wzorcowania jest jednym z warunków  do  otrzymania Certyfikatu Zgodności GOST R jak i również Zezwolenia ROSTECHNADZOR jeżeli stanowią o tym obowiązujące przepisy prawne.

 

W sprawie uzyskania dokumentu zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów.

 

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


НАШИ ПАРТНЁРЫ

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

© by KORNET 2012