Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KBUkraińska wersja językowa Biuro KB

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ УКРАИНЫ

 

 1. Regulamin Techniczny  dotyczący modułów różnych faz procedur oceny zgodności oraz zasad umieszczania i używania narodowego oznakowania zgodności.
 2. Regulamin Techniczny  dotyczący bezpieczeństwo wind osobowych i towarowych.
 3. Regulamin Techniczny  dotyczący wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.
 4. Regulamin Techniczny  dotyczący urządzeń pracujących na paliwie gazowym.
 5. Regulamin Techniczny  dotyczący bezpieczeństwa urządzeń pracujących pod ciśnieniem.
 6. Regulamin Techniczny  dotyczący bezpieczeństwa prostych zbiorników ciśnieniowych.
 7. Regulamin Techniczny  dotyczący nieautomatycznych  urządzeń  ważących.
 8. Regulamin Techniczny  dotyczący bezpieczeństwa zabawek.
 9. Regulamin Techniczny  dotyczący zgodności elektromagnetycznej (EMC)
 10. Regulamin Techniczny  dotyczący bezpieczeństwa urządzeń niskonapięciowych
 11. Regulamin Techniczny  dotyczący efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych
 12. Regulamin Techniczny  dotyczący bezpieczeństwa środków ochrony indywidualnej
 13. Regulamin Techniczny  dotyczący bezpieczeństwa maszyn i urządzeń
 14. Regulamin Techniczny  dotyczący potwierdzenia liczników dla ciepłej wody - uchylony
 15. Regulamin Techniczny  dotyczący potwierdzenia liczników dla zimnej wody – uchylony
 16. Regulamin Techniczny  dotyczący opakowań i odpadów opakowaniowych – wdrożenie wstrzymane do momentu przyjęcia prawa Ukrainy.
 17. Regulamin Techniczny  dotyczący wyrobów budowlanych, budynków i obiektów budowlanych
 18. Regulamin Techniczny  dotyczący kontenerów służących do przechowywania i składowania odpadów radioaktywnych.
 19. Regulamin Techniczny  dotyczący wyposażenie morskie
 20. Regulamin Techniczny  w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych.
 21. Regulamin Techniczny  dotyczący wyrobów medycznych
 22. Regulamin Techniczny  dotyczący aktywnych implantowanych wyrobów medycznych
 23. Regulamin Techniczny  dotyczący  wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
 24. Regulamin Techniczny  dotyczący   środków piorących
 25. Regulamin Techniczny  dotyczący   urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 26. Regulamin Techniczny  dotyczący   przewoźnych urządzeń ciśnieniowych
 27. Regulamin Techniczny  dotyczący zakazu użycia niebezpiecznych substancji w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym
 28. Regulamin Techniczny  w zakresie etykietowania energii lamp gospodarstwa domowego
 29. Regulamin Techniczny  w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych oraz ich etykietowania.
 30. Regulamin Techniczny  w sprawie szczególnych wymagań dla  urządzeń i systemów z funkcjami pomiarowymi.
 31. Regulamin Techniczny w sprawie  urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.
 32. Regulamin Techniczny w sprawie urządzeń linowych do przewozu osób.
 33. Regulamin Techniczny w sprawie  wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i  zdrowia w miejscu pracy.
 34. Regulamin Techniczny w sprawie   etykietowania urządzeń energetycznych  oraz urządzenia gospodarstwa domowego.
 35. Regulamin Techniczny w sprawie  usług w zakresie przewozu pasażerów i ładunków transportem kolejowym.
 36. Regulamin Techniczny dotyczący przepisów  w zakresie  etykietowania produktów spożywczych.
 37. Regulamin Techniczny w zakresie etykiet efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek typu domowego .
 38. Regulamin Techniczny   w zakresie etykiet pralek typu domowego .
 39. Regulamin Techniczny w sprawie znakowania ekologicznego.
 40. Regulamin Techniczny w sprawie etykietowania materiałów używanych w głównych częściach składowych obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom.
 41. Regulamin Techniczny w sprawie  wyrobów pirotechnicznych.
 42. Regulamin Techniczny w sprawie  homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi -  wchodzi w życie 13.07.2012r.
 43. Regulamin Techniczny  odnoszących się do  części i charakterystyk kołowych ciągników rolniczych lub leśnych - wchodzi w życie 13.07.2012r.

 

 

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


НАШИ ПАРТНЁРЫ

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

© by KORNET 2012